15 Φεβρουαρίου, 2021

Η Ελληνική Λύση παραθέτει τις απαντήσεις που έλαβε μετά από Ερώτηση στην Βουλή για τα Δωδεκάνησα.

Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου

Πλήθος εγγράφων μας κατέθεσε το τμήμα επικοινωνίας του κόμματος της
Ελληνικής Λύσης, που αφορούν τις απαντήσεις που έλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε ερώτημα του προς την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την "Αντιστροφή του Τεκμηρίου Κυριότητας" στην Δωδεκάνησο μετά από αίτημα των κατοίκων της Καλύμνου μέσω του ΔΣ. Η ερώτηση του κυρίου Βελόπουλου κατατέθηκε στην Βουλή στις 15 Οκτωβρίου 2020 με αριθμό πρωτ. 561 με θέμα:

«Αντιστροφή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου υπέρ των πολιτών, στα εκτός ιταλικού κτηματολογίου νησιά της Δωδεκανήσου, όπως ισχύει και για τα άλλα νησιά του Αιγαίου»

Μετά από αίτημα των κατοίκων της Καλύμνου, το ΔΣ απευθύνθηκε στον κύριο Βελόπουλο οποίος και έθεσε το παρόν ερώτημα κάνοντας σαφές το ζήτημα της άμεσης ανάγκης η Κυβέρνηση να εξετάσει το Κτηματολογικό Δωδεκανησιακό Καθεστώς. Η Ελληνική Λύση αν και δεν εκπροσωπείτε κοινοβουλευτικά στα Δωδεκάνησα, ζήτησε  από τον Οκτώβρη την αναστολή των δασικών χαρτών και την αντιστροφή του τεκμηρίου Κυριότητας που προβλέπεται στις Κυκλάδες την Κρήτη την Μάνη κ.α  την υπαγωγή και
των Δωδεκανήσων στο αρθρ. 62 του Ν. 998/79, δηλαδή τέσσερις μήνες πριν την ανάρτηση τους, με την πρόβλεψη όσων συμβαίνουν σήμερα.

Στην έκθεση του Ερωτήματος που κατατέθηκε αναφέρεται:

«Θεωρούμε ότι υπάρχει ζήτημα, όπως αυτό τέθηκε στο Δ.Σ., αν όντως οι
δασικοί χάρτες που εκπονήθηκαν από τους μελετητές, οι οποίοι ανέλαβαν, έγιναν σε εφαρμογή και σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις, όπως βεβαίως θα έπρεπε. Αν μάλιστα, στους συνταχθέντες χάρτες για τα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου δεν υπάρχει ιταλικό κτηματολόγιο (όπως αυτό έγινε στην Ρόδο, Κω και σε τμήμα της Λέρου), ελήφθη υπόψη και εφαρμόστηκε κακώς το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή η
καίρια μεταγενέστερη απόφαση από 13/05/2019 σχετικά με τον χαρακτηρισμό των φρυγανικών εκτάσεων τελικά ως χορτολιβαδικών.

Για εμάς έχει νόημα η προ της επικείμενης χρήσης τους για την σύνταξη του
Κτηματολογίου συζήτηση επί των δασικών χαρτών, ώστε να ληφθεί υπόψη έγκαιρα η άποψη και γνώμη του Δήμου και των ενδιαφερομένων φορέων, όλων αυτών δηλαδή που προφανώς γνωρίζουν εκ του σύνεγγυς στοιχεία που δεν έχουν υπόψη τους οι εκ του μακρόθεν συντάξαντες.

Ακόμα, εκτός της ανωτέρω ζητούμενης αναστολής για εξέταση των δασικών
χαρτών, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ., ζητείται η συμπερίληψη των Δωδεκανήσων στην εξαίρεση του τεκμηρίου του αρθρ. 62 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα για άλλες περιοχές (βλ. Κυκλάδες, Χίο, Λέσβο, Κρήτη, Κύθηρα, Μάνη κτλ.), όπου το βάρος απόδειξης της κυριότητας δεν είναι υπέρ του δημοσίου αλλά υπέρ του πολίτη»
.

 Για να γίνει απολύτως σαφές προς τα μέλη μας να εξηγήσουμε πως στην έκθεση αυτή ο κύριος Βελόπουλος ζητά από την κυβέρνηση πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών να προβλεπόταν εγκαίρως η υπαγωγή
των Δωδεκανήσων στις περιοχές που προβλέπεται η εξαίρεσή τους ως προς το τεκμήριο κυριότητας που αναφέραμε παραπάνω, πράγμα που σημαίνει με απλά λόγια πως αν το δημόσιο αμφισβητεί την κυριότητα μιας ιδιοκτησίας να κάνει προσφυγή στα δικαστήρια το δημόσιο και όχι ο ιδιώτης. Η συγκεκριμένη πρόταση αν είχε εισακουστεί θα είχαν αποφύγει οι Κάτοικοι της Σύμης της Καλύμνου της Πάτμου της Καρπάθου του Καστελόριζου αλλά και των υπολοίπων νησιών μας να προσφεύγουν στα δικαστήρια, ξοδεύοντας από το υστέρημα τους που τόσο συρρικνώθηκε από την πανδημία για να αποδείξουν τα αυτονόητα.

Τα Ερωτήματα που κατετέθηκαν ήταν τα εξής:

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Θα προχωρήσετε, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, στις
απαραίτητες τροποποιήσεις, όσον αφορά στο καθεστώς ένταξης εντός του Εθνικού Κτηματολογίου, των περιοχών των νησιών της Δωδεκανήσου που προ του 1947 ανήκαν στην Ιταλική Διοίκηση, όπως ισχύει και για τα αλλά νησιά του Αιγαίου;

2. Θα σεβαστείτε τις παραπάνω απόψεις των ενδιαφερομένων κατοίκων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εκτός ιταλικού κτηματολογίου νησιών της Δωδεκανήσου, ώστε να καταλήξει η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση σε μια δίκαιη απόφαση για τις συνθήκες κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή
τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Δυστυχώς οι απαντήσεις των Υπουργείων και των εμπλεκόμενων φορέων κατά το χρονικό της απάντησής του ήταν κατώτερες των περιστάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις απαντήσεις των αρμοδίων:

To υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε τα παρακάτω:

«…τα ζητήματα που τίθενται με την ως άνω Ερώτηση δεν εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης. Αρμόδιος να σας ενημερώσει είναι ο συνερωτώμενος Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Συμπερασματικά η απάντηση του ενιαίου φορέα Κτηματολόγιο ΑΕ επίσης η ίδια.

Η απάντηση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν η
εξής:

«Παρέκκλιση για τα παραπάνω δεν έχει προκύψει ούτε για τα λοιπά , εκτός Ιταλικού Κτηματολογίου ,νησιά της Δωδεκανήσου. Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι η υπαγωγή της στην εξαίρεση του τεκμηρίου
κυριότητας του αρθρ.62 ν.998/79 πληροί τις προϋποθέσεις νομιμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να αναληφθεί σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από τηνυπηρεσία μας.»

Τα έγγραφα βρίσκονται στην Ένωση μας και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά οποτεδήποτε,

Δυστυχώς, αν και ο κύριος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση,  μετέφεραν το αίτημα του ΔΣ της Καλύμνου έγκαιρα που προς τιμήν του συμβουλίου είχε προβλέψει δεν εισακούστηκε.

Μπορούμε να αναλογιστούμε και εμείς με τη σειρά μας σχετικά με  τα μεγάλα θέματα που αγωνίζεται η ένωση μας να λύσει, πως αν ακόμα και μετά από αίτημα ενός ΔΣ ενός Δήμου η επίλυση του ΙΣΩΣ έρθει ετεροχρονισμένα, αναρωτιόμαστε λοιπόν, πόσο θα καθυστερήσει η επίλυση του συνόλου των αιτημάτων της ΕΝΙΑΔ όταν ο Δήμος και η Περιφέρεια  δεν ασχολείται, ίσως με τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα  του νησιού και των Δωδεκανήσων στο σύνολό τους από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων και μετά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα που έχουμε αναδείξει σχετικά με τους δασικούς χάρτες, τον αιγιαλό και την παραλία, τα εξαιρεμένα της κτηματογράφησης ακίνητα, το τεκμήριο κυριότητας, την ανάγκη συμπληρωματικής κτηματογράφησης, την ενσωμάτωση των Κτηματολογίων Ρόδου Κω με το Κτηματολόγιο ΑΕ, τις επικείμενες
κατεδαφίσεις και την ενοποίηση του Νομού  Δωδεκανήσου στην εθνική έννομη τάξη, που συνοδεύονται μάλιστα και με τεκμηριωμένες επιστημονικά γνωματεύσεις και συγκεκριμένες λύσεις, όταν δεν απαντά στις επιστολές μας, όταν αρνείται, δια της απουσίας του, συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις μας, όταν τους αφήνουν αδιάφορους τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου και οι φωνές των πολιτών του νομού μας.

Προς τιμήν του κόμματος Ελληνική Λύση και του προέδρου της Κυριάκου
Βελόπουλου όπως αναφέραμε παραπάνω αν και δεν εκπροσωπούνται κοινοβουλευτικά στα Δωδεκάνησα έθεσε τα ερωτήματα στην Βουλή των Ελλήνων χωρίς ενδοιασμούς και υποσχέσεις πως θα το κάνει και το έκανε. Σε αντίθεση με  κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Δωδεκανήσων της κοινοβουλευτικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτού και του ΔΣ της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων στις 7 Δεκεμβρίου του 2020 υποσχέθηκε ρητά πως μετά το πέρας λίγων ημερών και
συγκεκριμένα την Τρίτη 22/12 στην συνεδρίαση που θα ακολουθούσε αμέσως μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Βουλή θα κατέθετε πρόταση για την επίλυση των Δίκαιων αιτημάτων μας όπως παραδέχθηκε στην τηλεδιάσκεψη, δεν έκανε ποτέ, ενώ σε ερωτήσεις μας για το αν και το πότε θα κατέθετε το σχετικό ερώτημα, και αφού είχαν περάσει σχεδόν 7 εβδομάδες μας απάντησε αρχικά πως το εξετάζει το θέμα και λίγο καιρό αργότερα έπαψε να απαντά στην επικοινωνία μας.

Είναι λυπηρό στο 2021 να ακολουθούνται απαρχαιωμένες πολιτικές βασισμένες σε φρούδες υποσχέσεις και δήθεν κατανόησης δίκαιων αιτημάτων και αργότερα στο όνομα της κομματικής γραμμής να σιωπούν.

Δυστυχώς αν και το σύνολο των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων εξέφρασαν την στήριξή τους αναγνώρισαν το δίκαιο των αιτημάτων της Ένωσής μας, τα οποία είναι καταγεγραμμένα
στα πρακτικά των συναντήσεων μας και υποσχέθηκαν να πράξουν τα δέοντα ως προς την άμεση επίλυση των κοινωνικών ίσως και Εθνικών ζητημάτων, όταν μιλάμε για την ερήμωση των συνόρων της Χώρας, μόνο μέρος αυτών έχει σκύψει πάνω από τα θέματα και προσπαθούν υπέρ της επίλυσης αυτών και τους ευχαριστούμε θερμά γιαυτό για
άλλη μια φορά….

Έτσι η  Ένωσή μας χαιρετίζει την πρωτοβουλία του κυρίου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, έστω και ετεροχρονισμένα, καθώς δεν είχαμε ενημέρωση σχετικά με αυτή την πρωτοβουλία, που εισάκουσε τα αιτήματα
των πολιτών και των ιδιοκτητών και χωρίς ενδοιασμό προχώρησε σε μια Ερώτηση  που οι σωστές  απαντήσεις νομοθετήσεις δεν έχουν έρθει ακόμα με αποτέλεσμα την δημιουργία χιλιάδων προβλημάτων και δικαστικών αγωγών, από οικονομικά εξαντλημένους πολίτες που προσπαθούν να αποδείξουν τα αυτονόητα μέσω δικαστηρίων.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του τμήματος επικοινωνίας έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Βελόπουλο και το ΔΣ της Ένωσης μας προς ενημέρωση του συνόλου των θεμάτων της Δωδεκανήσου στον τομέα των Ιδιοκτητών.

Με εκτίμηση η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου.

Share:

Αφήστε μια απάντηση

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ!

Διεκδίκησε τώρα τα δικαιώματα σου ως ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας στηρίζοντας το έργο της ΕΝΙΑΔ!
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΡΑ!

Σχετικά

Μέλος της ΠΟΜΙΔΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram